Posted on

Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Pomoce dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej są bardzo ważnym elementem wspierających proces nauczania. Wybierając odpowiednie pomoce, warto zwrócić uwagę na specyfikę dziecka w wieku 6-9 lat. Niezbędne w analizie potrzeb ucznia będą informacje z zakresu psychopedagogiki, a szczególnie psychologii rozwojowej. Dopasowanie pomocy do możliwości percepcyjnych i motorycznych ucznia to klucz do sukcesu. Czym kierować się, wybierając pomoce dydaktyczne? Jak z nich korzystać, aby integrować różne obszary nauczania?

Cele i metodyka nauczania oraz dobór pomocy dydaktycznych

Sformułowanie celów, jakie nauczyciel chce się osiągnąć, jest pierwszym krokiem do wyboru odpowiednich pomocy. Dzięki temu łatwo zapobiega się sytuacji, w której zakupione materiały okażą się niefunkcjonalne. W zależności od indywidualnego stylu nauczania, jaki uprawia nauczyciel, formułowane cele będą się różnić. Oczywiście, ich trzon zawsze stanowią treści kształcenia zawarte w podstawie programowej i programie nauczania. Nie obawiaj się jednak celów odnoszących się nie tylko do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także do dobrej zabawy, spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Jeżeli już wiesz, jaki efekt chcesz osiągnąć i czego szukasz, przyjrzyj się ofercie znajdującej się na stronach sklepów internetowych. Przeważnie produkty pogrupowane są tematycznie na edukację w trzech obszarach: polonistycznym, matematycznym i przyrodniczym. Warto zastanowić się, czy nie lepiej byłoby szukać pomocy, które integrują różnorodne treści kształcenia, a nie je dzielą. Kształcenie w szkole jest celowe, ale nie znaczy to, że nauczyciel ma tworzyć jedynie sztuczne, hipotetyczne sytuacje problemowe, koncentrując się na wąskim wycinki jednej dziedziny wiedzy. Bardzo cenne będzie prawdziwe i spontaniczne zaciekawienie ucznia poprzez konfrontację z rzeczywistym problemem, rozpatrywanym z wielu perspektyw, międzyobszarowo.

pomoce dydaktyczne i edukacyjne
Pętla motoryczna to zabawka doskonaląca małą motorykę.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne i edukacyjne znaleźć można w dobrych sklepach, także internetowych, oferujących szeroki wybór wyposażenia, zabawek i pomocy dla placówek dydaktycznych, opiekuńczo-terapeutycznych oraz dla rodziców i nauczycieli. Warto zapoznać się z ich ofertą, by móc wybrać najlepsze pomoce edukacyjne dla swoich podopiecznych.

Nauka przez zabawę daje najlepsze efekty

Naturalne zaciekawienie uczniów zawsze wywoła eksperyment. Na rynku znajduje się wiele pomocy dydaktycznych, które umożliwiają przeprowadzanie różnorodnych doświadczeń. W ofercie sklepów znajdziesz nie tylko specjalne zestawy doświadczalne, ale też sprzęt laboratoryjny dla dzieci czy narzędzia do pobierania próbek gleby i wody. Na przykład przeprowadzając doświadczenie z użyciem gnomonu, możesz zintegrować kształcenie przyrodnicze z polonistycznym i matematycznym. Wyniki eksperymentu to punkt wyjścia do rozmów, a więc ćwiczeń w słuchaniu i mówieniu. Ten element warto połączyć także z nauką odczytywania godzin na zegarze, a także z prostymi operacjami liczbowymi.

Pomoce dydaktyczne kupisz zarówno w sklepach internetowych, jak i w stacjonarnych. Bez względu na to, gdzie dokonasz zakupy, czytaj dokładnie opisy zamieszczone przez producentów. Niekiedy pomocne mogą być recenzje produktów, zamieszczane na stronach przez użytkowników. Powodzenia – niech Twoje zajęcia, dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, staną się jeszcze ciekawsze i bardziej efektywne.