Posted on

Maszyny stosowane w obróbce

Obróbka

Obróbka skrawaniem to rodzaj obróbki ubytkowej, która polega na zdejmowaniu lub ścinaniu małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Obróbkę dzieli się na obróbkę wiórową i na obróbkę ścierną. Obróbka wiórowa jest metodą, w której zdefiniowana jest geometria ostrza i ich liczba. Do obróbki ściernej należą metody, w których takie informacje nie są określone. Podstawowymi grupami obrabiarek skrawających do metali są: obrabiarki wielooperacyjne, szlifierki, wytaczarki, przecinarki, frezarki, wiertarki i tokarki.

Obrabiarki wielofunkcyjne są używane maszyny do obróbki wiórowej podzielone na obrabiarki zespołowe i centra obróbkowe. Obrabiarki zespołowe działają w systemie złożonym z zespołów znormalizowanych i uzupełnionych. W zależności od przeznaczenia, zespoły te oparte głównie o uchwyty, przyrządy obróbkowe i oprawki narzędziowe wykorzystuje się do obróbki przedmiotów o określonym kształcie lub technologicznie podobnych.

Obrabiarki zespołowe umożliwiają wykonywanie zabiegów obróbkowych przy nieruchomym przedmiocie z pięciu możliwych stron. Ruch główny i posuwowy wykonują narzędzia obrabiarki. Znalazły szerokie  zastosowanie w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Często są ustawione w kolejności wynikającej z przebiegu procesu obróbki i powiązane przenośnikami przedmiotów obrobionych tworząc linię obrabiarek na przykład linię obróbki korpusów. Obrabiarki wielooperacyjne ogólnego przeznaczenia to inaczej centra obróbkowe. Umożliwiają one obróbkę przedmiotów w jednym zamocowaniu różnymi narzędziami pobieranymi z magazynu narzędzi i wprowadzanymi do pracy w kolejności ustalanej przez program obróbki; Mają główne zastosowanie w produkcji jednostkowej i małoseryjnej przedmiotów o złożonych kształtach, których obróbka wymaga wykonania wielu różnorodnych zabiegów. Każda tego typu obrabiarka sterowana jest numerycznie i może być konstrukcyjnie przystosowana do automatycznej zmiany narzędzi.

Frezarki do obrabiania

Te i inne maszyny obróbcze możecie nabyć tutaj: https://www.exapro.pl/maszyny-do-obrobki-drewna-centra-obrobcze-cnc-do-drewna-c120 – zachęcamy do zapoznania się z ofertami z całego świata.

Szlifierki to używane maszyny do obróbki wykańczającej przedmioty stalowe ulepszonych cieplnie za pomocą ściernic. Wśród nich wyróżnia się szlifierki kłowe do wałków, przeznaczone do obróbki zewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych na wałach, ustalanych w kłach wrzeciona przedmiotu i konika, szlifierki do otworów, wykorzystywane do obróbki powierzchni wewnętrznych walcowych i stożkowych oraz czół i powierzchni zewnętrznych przy jednym zamocowaniu przedmiotu, szlifierki do płaszczyzn i szlifierki ostrzarki używane do ostrzenia narzędzi.

Kolejną grupą maszyn używanych w obróbce są przecinarki. Są  one używane do cięcia, głównie materiałów prętowych w magazynach i zakładach wytwarzających półfabrykaty. Wśród nich rozróżnia się przecinarki tarczowe, w których narzędziem tnącym jest piła tarczowa segmentowa, przecinarki ramowe, w których narzędzie tnące jest odcinkiem uzębionej taśmy zamocowanej w sztywnej ramie. Piła pracuje w jedną stronę, a przy ruchu powracającym jest lekko unoszona oraz przecinarki taśmowe, w których naczelnym narzędziem obrabiającym jest lutowana taśma naciągnięta i napędzana działająca dzięki kołom taśmowym.